124.42
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
28 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Việt Phương (167 bài)
- Viễn Phương (9 bài)
- Tạ Ký (49 bài)
- Tuệ Mai (4 bài)
- Bích Hoàng (5 bài)
Tạo ngày 06/12/2014 13:34 bởi tôn tiền tử
Phùng Cung (18/7/1928 - 9/5/1998) tại làng Kim Lân, xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Yên (nay là Vĩnh Phúc), quê gốc ở xã Cam Lâm, quận Đường Lâm, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây, mất tại Hà Nội. Họ Phùng ở Cam Lâm thuộc dòng dõi Bố cái Đại vương Phùng Hưng. Là con trưởng một gia đình giàu có, đông con, Phùng Cung được gửi đi trọ học ở thị xã Sơn Tây, có bằng trung học. Tháng 4-1945, Nhật đảo chính Pháp, Phùng Cung trở lại quê nhà. Tháng 9-1945, Phùng Cung khi ấy mới 17 tuổi, đã lãnh đạo nhân dân nổi dậy cướp chính quyền, được bầu làm chủ tịch liên xã Hồng Liên Châu. Tên xã do ông đặt và tên ấy vẫn còn giữ đến ngày nay. Phùng Cung làm chủ tịch xã được 2 năm. Đến tháng 10-1947, Pháp chiếm Tông và Sơn Tây, Phùng Cung chạy lên Việt Bắc cùng mấy anh em trai. Tại đây ông tham gia công tác văn…