Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/12/2014 13:41

Ðê tiền triều gãy khúc
Ðồng ngập trắng
Con lềnh đềnh cõng – vắng – bơi – suông
Thương em đứng giữa mùa nước mắt.