Học trò biếu mẹ con thỏ nhỏ
Mẹ quý con ngoan mẹ tặng cho con
Con ôm chầm lấy thỏ mà hôn
- Ô mắt con này lông đen màu đỏ

Được vuốt yêu, lưng nó uốn tròn
Mẹ bảo đặt tên nó là con thỏ ngọc
Con bậm môi rồi bật ra: E-goóc
Chú anh sằng sặc giẫy lên cười
Cái tên gì xấu xí quá, eo ôi

Ba ngày qua như một cuộc đi chơi
Con thỏ có thêm chút gì hơn thỏ nữa
Một chút tâm hồn, chút người, chút lửa
Chú anh mười ba bỗ bã, sỗ sàng
Từng doạ giết thỏ non ăn thịt tuốt
Chiều nay về hăm hở nhảy cầu thang
- Này cỏ hái cho mày đây. E-goóc

Không thể nào khác được
Từ nay con thỏ của con sống một cuộc đời riêng
Cuộc đời E - goóc


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]