Ngã năm lộng lẫy bao nhiêu đẹp
Ngập ngừng mở khép những môi hoa
Lòng chưa bảo hiểm không thông điệp
Ngơ ngác trời sa trước cửa nhà


Nguồn: Bơ vơ đông đảo/ NXB Hội nhà văn, 2009.