Trang bày tỏ nhân tình thế thái
Thơ hướng về lẽ phải nhân gian
Đào, mai đua sắc hồng, lan
Quang minh chính đại lời bàn bỏ sau.

 

Thơ tình

Vịnh sử

Bóng đá

Tình cảm gia đình

Thầy cô, sinh viên, học sinh, mái trường, giáo dục