Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/11/2020 11:16, số lượt xem: 290

Phấn trắng bảng đen cả một đời
Tóc thầy bạc trắng nhuốm chia phôi
Sang sông lớp lớp trò đi tiếp
Lặng lẽ con đò chẳng nghỉ ngơi
Tiên lễ thầy cho con đạo đức
Hậu văn cô dạy em thành người
Cả đời dâng hiến vì nhân loại
Giáo án từng trang mỗi mạch đời.