Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/02/2021 22:22, số lượt xem: 328

Một vài sợi tóc trắng phau phau
Ba sáu còn xanh hay đã nhàu
Chẳng phải tráng niên khi uể oải
Không còn sung sức lúc sầu đau
Thẳng thì phải thẳng đừng cong cớn
Vàng vẫn là vàng chớ lộn thau
Tiền kiếm không bằng lo sức khoẻ
An nhiên tự tại mới là giàu.