Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/06/2021 15:04, số lượt xem: 202

Bàn tay con
Bàn tay cha
Bàn tay trẻ
Bàn tay già
Hai bàn tay
Nắm lấy nhau
Tình phụ tử
Nghĩa nặng sâu
Tay con mềm
Cha chai sạn
Bởi nhọc nhằn
Qua năm tháng
Bàn tay cha
Luôn lao động
Luôn che chở
Bàn tay con.