92.11
Đăng ngày 23/01/2015 11:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 19/09/2020 12:53, số lượt xem: 2957

Bình Định sinh ra một vĩ nhân
Quang Trung hoàng đế giỏi vô ngần
Dẹp tan Nguyễn, Trịnh lo vì nước
Đại phá Xiêm, Thanh cứu bởi dân
Tốc chiến xuất thần ai sánh kịp
Thành công vang dội đứng đầu quân
Tiếc thay áo vải anh hùng ấy
Dang dở cơ đồ đấng minh quân.