55.00
Đăng ngày 23/01/2015 11:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 19/09/2020 12:52, số lượt xem: 2284

Đời đời nhớ mãi bậc danh nhân
Khai sáng hậu Lê nhất trọng thần
Nguyễn Trãi hết lòng trung với nước
Ức Trai một dạ hiếu cùng dân
Anh hùng dân tộc vang muôn thuở
Văn hiến một thời xứng vĩ nhân
Sử sách xem qua ai được thế
Tấm lòng son sắt sáng khuê tâm.