Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/05/2022 11:07, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 04/05/2022 15:05, số lượt xem: 185

6867. Trả tiền phòng trọ, ra ngoài
Cả ba lật đật đi ngay vội vàng
Nhằm đường đến Tụ Hiền Trang
Ngựa phi rong ruổi không màng dừng chân
Khoái Đao Kỳ Lục nói rằng:
“Cỗ xe bên cạnh Kiều Phong chở gì?”
Hướng Vọng Hải nói tức thì:
“Lẽ nào mai phục một kỳ nhân chăng?”
6875. Bào Thiên Linh lại nói rằng:
“Dù xe có chở chất chồng người lên
Cùng là đến chín người thêm
Với y cộng lại mới nên mười người
Vào anh hùng yến thử coi
Khác chi thuyền nhỏ vào nơi sóng thần”
Còn đang nói chuyện, trên đường
Ba người gặp mặt võ lâm quần hùng
Người người mỗi lúc một đông
Ai ai đến dự ra chừng hân hoan
Ba người đến Tụ Hiền Trang
Song hùng Du thị vội vàng đón ngay
Bào Thiên Linh thấy ở đây
Có người quen, có người rày chưa quen
Mọi người thấy hắn hỏi liền:
“Việc buôn bán Một Bản Tiền phát không?”
Hắn luôn tay vái quần hùng
Hỏi thăm một lượt ra chừng thân quen
Du Câu đưa hắn đến bên
Người chủ vị phía đông liền đứng ngay
Tiết Thần Y nói thế này:
“Bào, Kỳ, Hướng các vị rày quang lâm
Mặt ta như được nạm vàng
Thật là cảm kích tấm chân tình này!”
Bào Thiên Linh đáp lễ ngay:
6900. “Tiết Thần Y cất công rày gọi ra
Bệnh tình dù nặng cũng qua
Liệt giường cũng bảo người nhà dìu đi”
Du Câu cười nói tức thì:
“Liệt giường bệnh nặng càng đi gặp ngài”
Chung quanh ha hả tiếng cười
Du Câu lại nói tiếp lời này ra:
“Ba huynh đã cực đường xa
Xin mời đến hậu sảnh mà điểm tâm”
Bào Thiên Linh lại nói rằng:
“Điểm tâm ăn chậm cũng không việc gì
Có điều muốn hỏi Thần Y
Du gia, khách các ngài thì mời ai?
Kiều Phong liệu có được mời?”
Vừa nghe cả bọn mặt thời tái xanh
Chỉ nghe đến chữ “Kiều Phong”
Mộ Hoa, Du thị Song hùng đều lo
Du Câu trấn tĩnh nói ra:
“Chúng tôi phát thiếp mời là vô danh
Ai qua đều được hoan nghênh
Bào huynh nói gã Khất Đan ý gì?
Huynh và gã Khất Đan kia
Giao tình hẳn có chút gì phải không?”
Bào Thiên Linh lại đáp rằng:
“Gã Kiều Phong đó nói rằng đến đây
6925. Cũng tham dự yến hội này”
Y vừa nói, tiếng bặt ngay lạ lùng
Đang từ huyên náo đám đông
Nghe Kiều Phong đến lạ lùng im re
Không còn một tiếng ong ve
Chỉ trong giây lát tứ bề lặng thinh
Tiết Thần Y hỏi tường minh:
“Việc Kiều Phong đến Bào huynh sao rành?”
Bào Thiên Linh đáp lại rằng:
“Hướng, Kỳ, tại hạ đã cùng nhau nghe
Nói ra rõ thật ê chề
Bị Kiều Phong hắn chọc quê thẹn thùng”
Y chậm rãi cởi thắt lưng
Nhuyễn tiên có viết một dòng chữ sau:
“Kiều Phong bái thượng” gắn vào
Đưa Diêm Vương Địch bắt đầu kể ra
Y thuật lại chuyện đã qua
Sau cùng lại nói lời ra thế này:
“Kiều Phong hẹn đến nơi đây
Một giờ sau sẽ tới ngay hội bàn
Kiều Phong là giống Khất Đan
Trước nay nhân nghĩa cũng đành trừ đi
Lo khôn đuổi bắt được y
Trời xui đất khiến hắn thì tới đây
Quả nhiên là một dịp may!”
6950. Du Câu nghe vậy mới rày đáp ra:
“Nghe y bản lĩnh tài ba
Toàn tài dũng trí chẳng là mãng phu
Lẽ nào y đến thật ư?”
Bào Thiên Linh vội đáp như thế này:
“E y dùng kế gì đây?
Chúng ta bàn tính việc này xem sao
Cũng nên phòng trước đi nào
Lắm người nhiều kế lẽ nào không ra”
Còn đang nói chuyện nhìn ra
Anh hùng các lộ đến nhà càng đông
Cha con Đơn Chính góp hùng
Vợ chồng Đàm thị đi chung một người
Triệu Tiền Tôn đến góp vui
Phái Thiếu Lâm cũng cử người đến đây
Huyền Nạn, Huyền Tịch tới ngay
Tiết và Du thị ba người hân hoan
Ra đón tiếp mời vào trang
Hai cao tăng kể việc làm Kiều Phong
Quả là tội ác chất chồng
Khiến cho các lộ anh hùng xôn xao
Người người phẫn nộ xiết bao
Quản gia đón khách tiến vào báo ngay:
“Từ trưởng lão cũng qua đây
Truyền Công, Chấp Pháp dẫn người Cái bang
6975. Trần, Hề, Ngô, Tống bái trang”
Mọi người ai nấy rùng mình cả lên
Hướng Vọng Hải bỗng nói lên:
“Cái bang kéo đến để bênh họ Kiều”
Phán Quan liền nói một điều:
“Cái bang trục xuất gã Kiều Phong đi
Chính tại hạ rõ chuyện ni”
Hướng Vọng Hải lại tức thì nói ngay:
“Tình xưa nghĩa cũ sao đây
Lẽ nào mới đó đã rày quên sao?”
Du Câu lại nói tiếp vào:
“Cái bang trưởng lão đều hào kiệt nay
Lẽ nào phải trái chuyện này
Không phân đen trắng bênh ngay kẻ thù
Họ đâu phải kẻ thất phu
Giúp Kiều Phong cũng xem như giúp Hồ
Họ đâu đến mức hồ đồ
Trợ Liêu phản Tống chính là Hán gian!”
Gật đầu tất cả đồng thanh:
“Các vị trưởng lão Cái bang kiệt hùng
Thù Liêu không đội trời chung
Hán gian với họ quyết không thể làm”
Tiết và Du đón Cái bang
Thấy mười hai vị nên càng yên tâm
Ba người định bụng nghĩ thầm:
7000. “Cho dù chúng giúp Kiều Phong sợ gì
Chỉ nhiêu người nhằm nhò chi
Như đem muối bỏ biển thì ích đâu”
Quần hùng, Từ lão chào câu
Qua loa thăm hỏi rồi vào sảnh ngay
Hai bên chủ khách phân rày
Bỗng Từ trưởng lão nói ngay một lời:
“Tiết huynh, Du đệ ba người
Hôm nay kêu gọi mọi người đến đây
Phải chăng cũng bởi hoạ này
Kiều Phong mầm hoạ mới rày võ lâm”
Mọi người nghe thế yên tâm
Du Câu liền đáp ngay rằng như sau:
“Chính là thế đó chứ đâu
Cái bang các vị nay vào tệ trang
Thực là đại hạnh võ lâm
Chúng tôi giết cẩu Khất Đan họ Kiều
Cũng mong được chấp thuận theo
Giữ gìn hoà khí khỏi điều ăn năn”
Thở dài, Từ mới nói rằng:
“Gã này táng tận lương tâm mất rồi
Mặc dù hắn giúp bang tôi
Dương danh thiên hạ, vừa rồi cứu nguy
Tiểu ân huệ đó thôi thì
Cũng đành phải gác một khi đối đầu
7025. Tống Liêu hai nước đánh nhau
Hắn là kẻ tử thù nào thể tha
Giết thầy, giết mẹ, giết cha
Khất Đan cẩu huyết lộ ra dần dần
Có câu đại nghĩa diệt thân
Huống chi hắn cũng chẳng thân thích gì”
Mọi người nghe thế tức thì
Võ tay khen lão cực kỳ trượng phu
Du Câu kể lại bấy giờ
Kiều Phong ước hẹn một giờ tới đây
Cái bang ai cũng lạ thay
Khác khi hành sự xưa nay của chàng
Một mình đến Tụ Hiền Trang
Khác chi hữu dũng lại càng vô mưu
Hướng Vọng Hải bỗng nói câu:
“Kim thiền thoát xác rõ mưu hắn rồi
Chúng ta dài cổ chờ người
Hắn bày nghi trận, cúp đuôi chạy liền”
Ngô Trường Phong, lão tức điên
Đấm bàn thật mạnh chửi liền Hướng ngay:
“Kim Thiền cái mẹ cha mày
Kiều Phong đã nói xưa nay là làm”
Hướng giận dữ đáp lại rằng:
“Ngươi…ngươi bênh gã Kiều Phong đó à?
Được rồi có giỏi thì ra
7050. Đánh nhau một trận với ta xem nào!”
Trường Phong uất ức biết bao
Nghe Kiều Phong giết mẹ nào lại cha
Giết ân sư nữa thật là
Thiếu Lâm làm loạn xót xa trong lòng
Đầu đang nóng được khai thông
Hướng kia khiêu chiến lão vùng lên ngay
Ngô Trường Phong nói thế này:
“Kiều Phong Hồ, Hán đến nay chưa rành
Nếu y cẩu chủng Khất Đan
Ngô này sống mái hắn lần đầu tiên
Còn ngươi đến thứ một nghìn
Cũng chưa đến lượt nhắc tên nữa là
Ve sầu thoát xác con bà
Ra đây ông dạy thay cha mẹ mày”
Hướng Vọng Hải rút đao ngay
Nhìn đao lại nhớ câu này Phong ghi:
“Kiều Phong bái thượng” tức thì
Ngẩn ngơ một lúc. Du thì can ngay:
“Hai ngài là khách đến đây
Giữ hoà khí nể mặt này được không?”
Từ trưởng lão cũng nói rằng:
“Ngô huynh đệ chớ có ngang ngược hoài
Giữ thanh danh mới thực hay”
Đám đông bỗng có câu này phát ra:
7075. “Cái bang danh mấy năm qua
Nhờ Kiều Phong đó cố mà giữ đi”
Chúng bang nghe thế tức thì
Lao xao chửi mắng gã kia một hồi
Cái bang bị họ mỉa mai
Thế nhưng gã đó nói rồi im ngay
Thành ra khôn kiếm người này
Chỉ đành mở miệng chửi hoài không thôi
Nhíu mày, Tiết mới mở lời:
“Chư vị nén giận nghe tôi nói này”
Cái bang ai nấy dịu ngay
Thế nhưng trong đám đông này phát ra:
“Kiều Phong giỏi thật à nha!
Phái bao cao thủ chia ra nằm vùng
Thể nào mình được xem tuồng”
Cái bang trưởng lão vô cùng tức điên
Bọn Ngô lão rút đao liền
Các tân khách đến cũng liền rút đao
Khắp trang huyên náo lao xao
Cơ hồ như sắp đánh nhau trận này
Tiết, Du khuyên nhủ họ ngay
Chỉ như góp tiếng mỗi ngày một to
Còn đang nhốn nháo bấy giờ
Quản gia nói nhỏ báo Du câu này
Du Câu biến sắc mặt mày
7100. Cũng liền đem nói nhỏ ngay Tiết tường
Cứ theo cách thức đó truyền
Tin này được báo lan truyền rất nhanh
Toàn trang giờ bỗng lặng thinh
Cứ như sức mạnh vô hình thôi miên
Mọi người cùng nhận một tin:
7106. “Kiều Phong đến bái Tụ Hiền Trang” mau