Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/09/2016 19:34, số lượt xem: 404

Bụi phấn rơi
Bụi phấn rơi
Vẫn hằng ngày
Mái tóc thầy
Thêm sợi bạc
Như lời hát

Tuổi thơ em
Có niềm tin
Yêu cuộc sống
Thêm khát vọng
Qua lời thầy
Giảng hôm nay

Bụi phấn bay!