Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/07/2021 10:57, số lượt xem: 253

Ở nhà phòng dịch khó gì đâu
Giãn cách chờ xem phép nhiệm mầu
Biến thể Delta lây bội nhiễm
Chủ quan càng khiến dịch dài lâu
5K thực hiện luôn nghiêm túc
Cũng chớ hoang mang sợ không đâu
Tin tưởng Uỷ ban, tin tưởng Đảng
Dịch tan, thúc đẩy việc làm giàu.