Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/06/2021 18:14, số lượt xem: 200

Cuốc lên, nhổ lấy, vặt ra
Đem về, rửa sạch, phơi qua nắng vàng
Bao giờ róc lụa đem rang
Từ đâu mà lạc vào hàng bia hơi.