Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/08/2016 22:52, số lượt xem: 402

Bao đêm ôm máy ngủ riêng phòng
Thời khoá biểu này vốn phải xong
Đêm thức chỉ lo con mất ngủ
Khuya ngồi e vợ vẫn còn mong
Riêng phòng khuya sớm tha hồ kéo
Mải miết đêm ngày mới bõ công
Thôi trọn tình yêu cho giáo dục
Việc nhà tạm gác gánh phần công.