Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/05/2023 19:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 24/05/2023 19:12, số lượt xem: 72

Ở đời biết đủ là an
Biết dừng khỏi ngã, biết làm là hay
Biết chơi khỏi tiếc mỗi ngày
Biết yêu, cuộc sống cho ngay màu hường
Biết mong, biết nhớ, biết thương
Biết cần, biết kiệm, biết lường, biết lo
Biết khi kiên nhẫn đợi chờ
Lúc cần biết chớp thời cơ cho mình
Rạch ròi sai đúng phân minh
Biết ngay mà chẳng để mình bị cong
Biết đời dòng dục dòng trong
Giữ tâm trong sáng, giữ lòng thẳng ngay
Biết ai kẻ xấu, người hay
Để mà ứng xử lúc này lúc kia
Biết chia sẻ, biết lắng nghe
Biết luôn cầu tiến chẳng nề gian lao
Biết trong hoàn cảnh thế nào
Cũng cần bình tĩnh chẳng bao giờ thừa
Biết khi nào đủ là vừa
Biết dừng đúng lúc chẳng thua bao giờ
Biết đừng ôm mãi mộng mơ
Biết quên đỡ mất thời giờ nghĩ suy
Biết đời nhiều lúc phải tuỳ
Đừng tham, đừng cố, sân si hại mình
Hiểu đời tường tận là minh
Biết như không biết là mình khôn ngoan.