12.00
Đăng ngày 01/08/2020 23:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 19/09/2020 12:49, số lượt xem: 468

Cưỡi voi xung trận rất phi thường
Hơn đấng râu mày diệt bất lương
Tô Định rụng rời, quân Hán bại
Lĩnh Nam lập quốc, nữ xưng vương
Ba xuân độc lập ngời trang sử
Khí tiết ngàn thu rạng miếu đường
Nhi nữ anh hùng gương hậu thế
Đời đời ơn nhớ mãi Trưng Vương.