15.00
Đăng ngày 28/02/2015 09:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 19/09/2020 15:26, số lượt xem: 2997

Mừng ngày mùng 8 tháng 3
Một câu tin nhắn gọi là tặng em
Một lời với những động viên
Một câu bày tỏ yêu em thật nhiều
Lời tình chân thật bấy nhiêu
Chẳng văn vẻ cũng mĩ miều đắm say
Quà này chẳng đắt mà hay
Yêu em! Anh chỉ tỏ bày vậy thôi
Tặng em tặng cả cuộc đời
Món quà anh, chắc vàng mười chẳng hơn.