15.00
Đăng ngày 21/01/2021 23:48, số lượt xem: 425

Giàu, nghèo vẫn phải sống hài hoà
Vui vẻ an nhiên giữ đạo nhà
Nghèo sạch, rách thơm không phải thẹn
Giàu tình, nặng nghĩa đáng lời ca
Gia đình hạnh phúc cần vun vén
Bè bạn, anh em giữ thuận hoà
Việc đáng phải lo tiền chớ tiếc
Chu toàn mọi việc đừng qua loa.