Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/01/2015 09:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 19/09/2020 12:55, số lượt xem: 1215

Người đã ra đi một buổi chiều
Để lòng con cháu nhớ bao nhiêu
Đại tướng đầu tiên Võ Nguyên Giáp
Đại tướng đời đời mãi kính yêu

Công trạng nghìn thu còn nhắc mãi
Tên Người mãi mãi sáng sử xanh
Trăm năm có lẻ ôi thần tướng
Có Người cuộc sống hết chiến tranh

Có Người cuộc sống được ấm no
Tài năng đức độ sáng sao cờ
Người là thần nhân trời ban xuống
Học trò xuất sắc của Bác Hồ

Lớp lớp cháu con nguyện với Người
Dựng xây Tổ Quốc mãi xanh tươi
Chủ nghĩa xã hội con đường mới
Yên lòng Bác nhé! Bác Giáp ơi!