Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/08/2020 18:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 19/09/2020 12:46, số lượt xem: 406

Anh hùng dân tộc Tiền Ngô Vương
Trí dũng song toàn nối họ Dương
Lưu Nghiễm vì tham ôm uất hận
Hoằng Thao uổng mạng bởi khinh thường
Bạch Đằng vùi xác quân Nam Hán
Kết thúc ngàn năm thuộc Bắc phương
Người đặt móng nền kỷ độc lập
Đời đời ơn nhớ Tiền Ngô Vương.