Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/05/2015 20:59, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 19/09/2020 16:41, số lượt xem: 1040

Rợp trời phượng đỏ tháng năm
Nhuộm màu mực tím bằng lăng trổ mùa
Tháng năm hết nắng lại mưa
Mới đây nắng đỏ đã vừa sấm ran
Bắt đầu ve gọi hè sang
Trái cây dần ngọt, lúa vàng vàng thêm
Cánh diều chiều xuống lại lên
Muốn xin một vé về miền ấu thơ
Tháng năm lưu luyến học trò
Hết năm chèo lái con đò về đâu?