15.00
Đăng ngày 26/05/2017 07:45, số lượt xem: 478

Hạ đã về rồi Ngọc Thuỵ ơi
Sân trường vắng bóng trẻ vui chơi
Trên cây ve hát buồn văng vẳng
Dưới trống nằm yên ngủ thiếu lời
Qua độ mãn khai hoa tím rụng
Cháy mình tàn lửa phượng hồng rơi
Sang thu ai cũng qua trường mới
Đất ở tự dưng níu bóng người.