15.00
Đăng ngày 27/05/2017 07:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 19/09/2020 16:48, số lượt xem: 710

Hạ đã về rồi Ngọc Thuỵ ơi
Sân trường vắng bóng trẻ vui chơi
Trên cây ve hát buồn văng vẳng
Dưới trống nằm yên ngủ thiếu lời
Qua độ mãn khai hoa tím rụng
Cháy mình tàn lửa phượng hồng rơi
Sang thu ai cũng qua trường mới
Đất ở tự dưng níu bóng người.