11.00
Đăng ngày 27/10/2020 23:40, số lượt xem: 654

Trí dũng anh hùng xuất thiếu niên
Quả cam bóp nát dạ trung kiên
Cờ thêu sáu chữ phá cường địch
Quyết báo hoàng ân giữa trận tiền
Tuổi trẻ can trường gương bất khuất
Thiếu niên anh dũng chống Mông Nguyên
Noi theo Thánh Gióng lòng yêu nước
Trí dũng anh hùng xuất thiếu niên.