Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/12/2015 12:29, số lượt xem: 460

Bao đêm ôm máy đã ra lò
Thời khoá biểu này vốn thật lo
Trăn trở một năm vì đẹp xấu
Hai kì vất vả kéo và co
Bởi đông lớp học cần co kéo
Vì lắm yêu cầu mãi vòng vo
Thương vợ bao đêm chồng hờ hững
Vì thời khoá biểu mặt buồn xo.