25.00
Đăng ngày 05/03/2016 07:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 19/09/2020 15:39, số lượt xem: 1411

Vợ là dâu thảo, con hiền
Vợ là người giữ túi tiền cho anh
Vợ là mẹ của con anh
Vợ là cơm dẻo, ngọt canh mỗi ngày
Vợ là một áng thơ hay
Để anh ngâm ngợi mỗi ngày vẫn mê
Vợ là tổng quản miễn chê
Thu chi tài chính kiểm kê rạch ròi
Vợ là người bạn tuyệt vời
Đắng cay cùng chịu, ngọt bùi cùng chia
Vợ là cái máy sớm khuya
Bạn tâm giao lúc đêm về có nhau
Một lòng trọn vẹn trước sau
Vợ là vợ đến bạc đầu của anh.