22.50
Đăng ngày 10/04/2019 21:22, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 19/09/2020 11:47, số lượt xem: 4075

(I)
Thời Xích Quỷ, Kinh Dương Vương
Tổ tiên ta đã một phương vẫy vùng
Lạc Long Quân tới vua Hùng
Thịnh hưng đất nước sánh cùng Bắc phương
Sau thời có An Dương Vương
Nỏ thần dựng nước sánh cường Tần vua
Vì tin con rể bị thua
Triệu Đà cướp nước gần vừa trăm năm
Truyền đời nối vị vừa năm
Sau về Bắc Hán nghìn năm đêm trường
Bốn mươi, khởi nghĩa Trưng Vương
Cắt râu, Tô Định tìm đường thoát thân
Ba năm trị quốc an dân
Hán sai Mã Viện vạn quân dẹp bà
Hai trăm bốn sáu Triệu Bà
Dựng cờ khởi nghĩa chống nhà Đông Ngô
Hai năm gây dựng cơ đồ
Tàu sai Lục Dận tiến vô nước mình
Thế giặc mạnh tám nghìn binh
Bà đành tuẫn tiết thân mình Tùng sơn
Năm trăm bốn mốt, Lý Bôn
Đuổi Tiêu Tư khỏi giang sơn nước nhà
Vạn Xuân nhà nước lập ra
Xưng Lý Nam Đế, sau là Việt Vương
Vì tin Phật Tử khôn lường
Về sau mất nước Tuỳ, Đường xâm lăng
Bảy mười ba, Mai Thúc Loan
Quê ông ở huyện Nam Đàn, Nghệ An
Thấy dân cống vải lầm than
Dựng cờ khởi nghĩa đập tan nhà Đường
Hắc Đế lừng lẫy bốn phương
Mười năm khởi nghĩa làm gương đời đời
Phùng Hưng sức mạnh hơn người
Vật trâu, đánh hổ, người người theo đông
Cao Chính Bình sợ tài ông
Tự sinh bệnh chết, họ Phùng đứng ngôi
Bảy năm trị quốc qua đời
Phùng An kế nhiệm thêm thời hai năm
Trải qua Bắc thuộc ngàn năm
Khúc, Dương tự chủ, Đường Lâm Ngô Quyền
Bạch Đằng – Chín ba tám niên
Mở ra nhà nước đầu tiên nước mình
Sau Ngô, dẹp loạn nhà Đinh
Nước Đại Cồ Việt nước mình có tên
Tiên Hoàng bỏ cả chọn em
Việc nhà nhũng nhiễu mới nên cơ cầu
Đinh Toàn kế nhiệm chưa lâu
Mẹ dâng ngôi để chống Tàu nhờ Lê
Lê Đại Hành thời Tiền Lê
Bình Chiêm, đánh Tống, vỗ về dân an
Minh quân tên huý Lê Hoàn
Sau khi vua mất, con toan tranh giành
Long Đĩnh tiếm vị giết anh
Ngoạ Triều bạo ngược mới nhanh qua đời
Công Uẩn họ Lý nối ngôi
Thiên đô chiếu viết chuyển dời kinh đô
Chín đời nhà Lý làm vua
Bình Chiêm, phá Tống đều do nhân tài
Thường Kiệt Thái uý đại tài
Đem quân đánh Tống bên ngoài biên cương
Thịnh suy là lẽ bình thường
Chiêu hoàng phận nữ phải nhường chồng ngôi
Đều do sắp đặt một người
Trần Thủ Độ có công khai sáng Trần
Phát huy sức mạnh toàn dân
Vua tôi ta thắng ba lần Mông Nguyên
Trần Hưng Đạo bậc trung hiền
Hai lần lãnh đạo dẹp yên giặc Tàu
Mười hai đời nối tiếp nhau
Vua tài, tôi giỏi bắt đầu suy vi
Cuối Trần có Hồ Quý Ly
Thừa cơ phế đế trị vì Đại Ngu
Cha, con trị quốc bảy thu
Dẫu nhiều cải cách vẫn thua giặc Tàu
Lam Sơn, Lê Lợi đứng đầu
Làm cuộc khởi nghĩa bắt đầu triều Lê
Nguyễn Trãi khai sáng hậu Lê
Trung thần oan nghiệt sao khuê tỏ ngời
Tư Thành trí tuệ hơn người
Thần dân kính phục lập ngôi vua hiền
Mở mang bờ cõi ưu tiên
Dân giàu, nước mạnh dưới quyền Thánh Tông
Một năm hai bảy, Đăng Dung
Đoạt ngôi tiếm vị gian hùng Mạc vua
Lẽ đời vua thắng – giặc thua
Lê Nam – Mạc Bắc phân chia sơn hà
Thương thay loạn lạc can qua
Lê Nam – Mạc Bắc rồi ra Trong – Ngoài
Tiếm quyền, chúa Trịnh đàng Ngoài
Đàng Trong, chúa Nguyễn chín đời dựng xây
Đến thời chúa Định lung lay
Phúc Loan khuynh đảo, đến ngày Tây Sơn
Tiếng tăm tam kiệt như cồn
Dựng cờ khởi nghĩa Quy Nhơn hạ thành
Huệ cùng Nguyễn Nhạc là anh
Dẹp tan Nguyễn, Trịnh phân tranh bao đời
Quang Trung kiệt xuất hơn người
Anh hùng áo vải của thời chiến tranh
Dẹp Xiêm, đại phá quân Thanh
Chiến công thần tốc vang danh sử nhà
Tiếc thay vua sớm băng hà
Tây Sơn suy sụp mới ra Nguyễn Triều
Trải qua bao cuộc gieo neo
Viện cầu Xiêm, Pháp đạt điều ước mong
Thế Tổ lấy hiệu Gia Long
Mở ra triều Nguyễn cuối cùng nước ta
Kể đời đến thứ mười ba
Kể niên trăm bốn mươi ba năm trời.

(II)
Pháp sang tám chục năm trời
Vua quan nhà Nguyễn có ngôi không quyền
Áp bức bóc lột dân đen
Thuộc địa khai thác, của tiền vét vơ
Quyết không sống cảnh bùn nhơ
Phong trào yêu nước dựng cờ đứng lên
Quyết không sống cảnh đớn hèn
Nhân dân khởi nghĩa mọi miền nước ta
Cần vương chiếu được ban ra
Giúp vua giữ lấy sơn hà cha ông
Trung kỳ có Phan Đình Phùng
Mười năm khởi nghĩa ở vùng Hương Khê
Hoàng Hoa Thám ở Bắc Kỳ
Hùm thiêng Yên Thế những khi tung hoành
Vụ đầu độc ở Hà Thành
Trung kỳ dân biến... cũng nhanh suy tàn
Lòng yêu nước của cụ Phan
Lập Duy Tân hội lại sang Nhật cầu...
Thấy hình Tổ quốc thương đau,
Người đi cứu nước chuyến tàu lênh đênh,
Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh
Con đường cứu nước, dân mình là đây
Luận cương Bác đọc mê say
Chữ Lênin thấm lệ đầy Bác vui
Từ đây Đảng đã ra đời
Lãnh đạo dân tộc tìm đời tự do
Việt Minh lãnh tụ cụ Hồ
Giành quyền độc lập, tự do dân mình
Tháng tám, một chín bốn nhăm
Làm cuộc cách mạng Việt Minh giành quyền
Vua thoái vị thành dân đen
Xoá bỏ phong kiến lập nên cộng hoà
Việt Nam dân chủ cộng hoà
Tuyên ngôn độc lập nước ta ra đời
Chói chang trang sử sáng ngời
Dứt trời nô lệ sống đời tự do
Tình hình căng thẳng bấy giờ
Pháp, Tàu, Anh, Mỹ kẻ thù khắp nơi
Giặc đói, giặc dốt đồng thời
Ngàn cân treo sợi, Đảng soi đúng đường
Pháp quay trở lại chiến trường
Nhân dân ta lại kiên cường đấu tranh
Võ Nguyên Giáp bậc tài danh
Chỉ huy chiến dịch vang danh hoàn cầu
Điện Biên lừng lẫy năm châu
Máu xương ta đó nào đâu dễ dàng
Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn
Phan Đình Giót với Trần Can... sáng ngời
Tổ quốc ghi nhớ đời đời
Anh hùng liệt sĩ ngàn đời nhớ ghi
Pháp lui tới lượt Hoa Kỳ
Nước ta Nam - Bắc phân ly hai miền
Miền Nam, Mỹ lập nguỵ quyền
Tìm và tiêu diệt chính quyền Đảng ta
Dùng người ta đánh dân ta
Thủ đoạn của Mỹ thật là ác ôn
“Đặc biệt” thay thế “Đơn phương”
Lập ấp chiến lược dồn dân kẹp kìm
Quân Giải phóng chẳng đứng im
Ấp Bắc, Bình Giã đứng tim nguỵ quyền
“Cục bộ” nối tiếp liên miên
Tăng cường quân Mỹ, lại thêm chư hầu
Mỹ hòng tiêu diệt ta mau
Vạn Tường chúng thất bại đau nặng nề
Ta mở “chiến dịch Plâyme”
Lại giành thắng lợi mùa khô hai mùa
Miền Bắc ra sức thi đua
Kháng chiến “phá hoại” lại vừa tăng gia
Hậu phương vững chắc nước nhà
Thanh niên thực hiện được “ba sẵn sàng”
Phụ nữ với “ba đảm đang”
Nhân dân miền Bắc sẵn sàng xung phong
Tết Mậu Thân, tổng tiến công
Làm cho Mỹ - Nguỵ hãi hùng một phen
Dẫu chưa giữ được chính quyền
Cũng cho giặc Mỹ một phen hoảng hồn
Từ thành thị tới nông thôn
Quân dân đánh chiếm các đồn tiền tiêu
Làm cho tình thế đảo chiều
Việc “Phi Mỹ hoá” phải theo tình hình
Người dân nước Mỹ biểu tình
Đòi dừng cuộc chiến bất bình Việt Nam
Chính quyền Mỹ vẫn leo thang
Điên cuồng “phá hoại” rải bom liên hồi
Điện Biên Phủ trên bầu trời
B52 Mỹ bị rơi rất nhiều
Dân ta khẳng định một điều
Kẻ thù đánh thắng, khó nào cũng qua
Bảy nhăm thống nhất nước nhà
Tháng tư lịch sử khúc ca khải hoàn.

Ngẫm qua trang sử vẻ vang
Do lòng yêu nước nồng nàn phát huy
Mất đoàn kết tất suy vi
Dân giàu nước mạnh sợ gì ngoại xâm
“Đồng tình, đồng sức, đồng tâm”
Dựng xây Tổ quốc ngang tầm năm châu
Làm cho nước mạnh, dân giàu
Chủ nghĩa Xã hội Việt sau vững bền.