Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/11/2021 10:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 03/11/2021 14:21, số lượt xem: 170

Chài lưới mà nên võ trạng nguyên
Dần dần tấn tiến lấy binh quyền
Đăng Dung soán nghịch Lê sơ mất
Thái Tổ đăng quang nước chẳng yên
Nam - Bắc hai triều bao loạn lạc
Lại lo phương Bắc cắt vùng biên
Đời sau phê phán ông làm phản
Tài trí hỡi ôi kẻ võ biền.