Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/03/2022 19:39, số lượt xem: 91

Bố con covid cứ lòng vòng
Làm chuỗi dây chuyền dính F0
Cứ tưởng 5K phòng sẽ được
Ai ngờ quá khó tránh không xong
Đã tiêm ba mũi còn lo lắng
Hai vạch dính rồi có chán không
Khai báo làm theo đài hướng dẫn
Cách ly tạm gác vợ hôn chồng.