Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/11/2021 12:27, số lượt xem: 176

Bị người giày xéo lên lưng
Mà thân cây cỏ không ngừng tốt thêm
Tốt thêm người bước cho êm
Lấy ân trả oán mà nên nghĩa tình.