Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/01/2015 11:19, số lượt xem: 924

Vốn khó nên ta càng thấy mê
Tám câu đặt bút khó ra đề
Đối nhau đôi thực càng nên chỉnh
Cặp luận ngẫm nghiền quả khó ghê
Bằng trắc tung hoành gây hứng trí
Luật niêm ngang dọc lại đâm mê
Tìm trong câu chữ nhiều điều thú
Học cách người xưa thấy ngứa nghề