35.00
Đăng ngày 26/11/2016 00:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 26/11/2016 12:24, số lượt xem: 2257

Giữa canh khuya vợ chồng tái đấu
Vợ tướng bà chồng đấu tướng ông
Ban sơ chồng quyết ngựa gồng
Vợ đâu chịu kém cố dong xe càn
Chồng tung pháo chiếu ngang chiếu dọc
Quyết một lần đánh thọc vào trong
Vợ đang sợ nước pháo lồng
Lại lo con tốt nhập cung thấy phiền
Chồng nhảy ngựa một phen xuống chiếu
Nước pháo đầu vắt vẻo trên cao
Vợ đành ghểnh sĩ lên chào
Du di bà tướng ra vào cấm cung
Chồng hồi mã, pháo cùng trợ chiến
Quyết phen này tốt tiến nhập cung
Tướng bà cảm thấy khốn cùng
Lại thêm nước pháo nổ đùng còn đâu
Đánh ván cờ lâu lâu ngã ngũ
Vợ bảo chồng đi ngủ không khuya
Vui buồn ta lại sớt chia
Luận bàn cờ tướng canh khuya luận đời.