Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/06/2019 20:01, số lượt xem: 600

Hoa rơi hữu ý, hoa rơi
Lẽ nào nước chảy cuốn trôi vô tình
Yêu chàng, thiếp để làm thinh
Lẽ nào người lại vô tình thờ ơ
Thiếp yêu chàng đến dại khờ
Lẽ nào chàng vẫn giả vờ như không
Nói ra e nát cõi lòng
Lẽ nào không nói để trong u hoài
Hoa rơi hữu ý, hoa rơi
Lẽ nào nước chảy cuốn trôi vô tình.