Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/01/2018 08:48, số lượt xem: 954

Yên Mỹ bây giờ đã đổi thay
Nhà cao san sát vẽ lên mây
Dồn điền trang trại tha hồ mở
Ruộng lớn bà con dễ cấy cày
Đường xá bê tông, đèn điện sáng
Hạ tầng, nước sạch cũng về đây
Nông thôn đổi mới nhờ ơn Đảng
Nước mạnh, dân giàu quyết dựng xây.