Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/08/2016 04:45, số lượt xem: 417

Xếp thời khoá biểu rối như tơ
Kéo kéo co co tựa đánh cờ
Một tiết đừng nên hạn chế trống
Hai Văn cần nhớ xếp liền cơ
Siêng năng co kéo tay còn mỏi
Chăm chú soi xem mắt cũng mờ
Chẳng thể vừa lòng cho tất cả
Mặc người ta trách cũng đành lơ.