Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/08/2016 04:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 19/09/2020 16:45, số lượt xem: 582

Xếp thời khoá biểu rối như tơ
Kéo kéo co co tựa đánh cờ
Một tiết đừng nên hạn chế trống
Hai Văn cần nhớ xếp liền cơ
Siêng năng co kéo tay còn mỏi
Chăm chú soi xem mắt cũng mờ
Chẳng thể vừa lòng cho tất cả
Mặc người ta trách cũng đành lơ.