Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/05/2021 17:50, số lượt xem: 286

Tại sao cần phải đọc nhiều?
Khám phá tri thức từ nhiều sách hay
Tại sao cần đọc mỗi ngày?
Học từ sách, sách là thầy chúng ta
Sách viết từ những chuyên gia
Thi, văn hào, khoa học, nhà giáo sư…
Tại sao cần đọc từ từ?
Để ta hiểu rõ sách như hiểu đời
Đọc nghiền ngẫm, chớ đọc chơi
Tuy giải trí cũng đủ lời thâm sâu
Đọc sách là cách làm giàu
Nếu không kinh tế cũng trau tâm hồn
Vốn từ, hiểu biết rộng hơn
Văn minh, tri thức, yêu thương con người…
Bạn nên đọc sách, chớ lười
Ham xem, lười đọc thành người sao đây?!