Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/06/2021 16:01, số lượt xem: 222

Ông trời lúc nắng lúc mưa
Tội em chạy thóc sớm trưa mệt nhoài
Ngắm mây nam, bắc, đông, đoài
Mà lo sân thóc đứng ngồi chẳng yên.