Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/03/2022 09:05, số lượt xem: 74

Ngày hai nghẹt mũi nói rè rè
Không sốt, bị ho cũng chẳng e
Họng đỡ rát hơn, thân đỡ mỏi
Mùi còn ngửi thấy, vị chưa hề
Gừng tươi đem giã ngày đôi củ
Điện giải uống bù, bổ sung C
Tự kỷ thôi đành ta một gác
Thương con quấy khóc chỉ đành nghe.