25.00
Đăng ngày 22/01/2015 11:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 19/09/2020 15:14, số lượt xem: 4291

Ở đời sống đạo làm con
Sao cho chữ hiếu vuông tròn người ơi
Mẹ cha nuôi dạy cả đời
Con nuôi cha mẹ được mười, dăm năm
Thế mà mặt tối mày tăm
Bữa cơm, bữa cháo cũng gằn miệng sao
Ta nuôi cha mẹ thế nào
Ngày sau, con cháu sẽ sao nguyên mình
Làm con có nghĩa có tình
Có lòng thảo hiếu thì vinh sau này
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Biếu cha, biếu mẹ nhớ ngày còn thơ
Những ngày bé bỏng, ngây thơ
Mẹ cho bú mớm bây giờ đền sao
Làm chi cửa rộng nhà cao
Nếu không có hiếu thể nào chẳng tan
Làm chi quyền chức giàu sang
Nếu không có hiếu tan hoang tiền đồ
Mai sau dù có bao giờ
Làm con đạo hiếu thành thơ răn mình.