Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/11/2021 09:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 27/11/2021 13:51, số lượt xem: 294

Thuở khai thiên, Kinh Dương Vương mở cõi
Hình thành nên đất Việt muôn đời
Nước Nam ta, Lạc Long Quân nối ngôi
Ngài kết hôn cùng Âu Cơ chấn hưng bờ cõi
Con Rồng cháu Tiên người Việt ta nhớ ghi dòng dõi
Mẹ Âu Cơ sinh được trăm con
Trong một bọc trứng tròn
Năm mươi lên non, năm mươi xuống biển
Anh em hoà thuận
Xây dựng đất nước ngày càng đẹp tươi

Đất Phong Châu, Hùng Vương nối ngôi
Mười tám đời hưng thịnh đất nước
Gặp khi lũ giặc phương Bắc
Chúng lăm le đòi cướp nước ta
Thánh Gióng vừa mới lên ba
Lòng yêu nước sẵn sàng đi giết giặc
Vừa khi nhà Hùng Vương mất
Là lúc Thục Phán ở ngôi
Kinh đô theo đó chuyển dời
Cổ Loa thành cứ xây lại bị phá
Xây được thành đều do thần kim quy giúp đỡ
Nhờ nỏ thần giữ vững giang sơn
Đáng tiếc thay trong việc liên hôn
An Dương Vương bại vì quỷ kế

Gần trăm năm nhà Triệu đổ bể
Nước nam ta bị Bắc thuộc ngàn năm
Đứng lên, khởi nghĩa Bà Trưng
Người phụ nữ trả thù nhà, thù nước
Đời sau, Bà Triệu bắt chước
Cũng đứng lên không khuất phục giặc Tàu
Dân tộc ta lòng yêu nước vốn giàu
Lý Nam Đế quyết đuổi quân xâm lược
Triệu Việt Vương theo lệnh vua trước
Đánh tan tành giặc phương Bắc xưng vương
Một dân tộc bất khuất, kiên cường
Nên hào kiệt đời nào chẳng có
Chống nhà Đường có ông Mai Hắc Đế
Cuộc khởi nghĩa kéo dài mười năm
Sau thời lại có Phùng Hưng
Họ Khúc, họ Dương nổi dậy
Kiều Công Tiễn soán ngôi giết hại
Lo Ngô Quyền cầu cứu Lưu Cung
Giặc Nam Hán theo lối Bạch Đằng
Mắc trận thế chết vùi chông đỏ nước

Ngô Vũ Vương dựng xây đất nước
Chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc ngàn năm
Nhà Đinh - Lê, nhà Lý, nhà Trần
Đưa đất nước Đại Việt ngày càng phồn thịnh
Nhân khi họ Hồ biến loạn
Giặc Minh sang hòng cướp nước ta
Quân cướp nước dấy động can qua
Đưa đất nước chìm trong biển khổ
Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ
Nhà Hậu Lê khôi phục giang sơn
Đất nước ta ngày càng giàu đẹp hơn
Càng mở cõi xuống phía Nam rộng lớn
Rồi đất nước chìm trong nội chiến
Nhà Tây Sơn thống nhất hai miền
Bắc Bình Vương đại thắng quân Xiêm
Vua Quang Trung đánh tan giặc Mãn
Nhà Tây Sơn trong tay Quang Toản
Nhận thảm kịch, nhà Nguyễn vùng lên

Đất nước ta tình thế rối ren
Khi giặc Pháp từ phương Tây xâm lược
Chính quyền nhà Nguyễn ngày càng nhu nhược
Ký hoà ước bán đất cầu an
Thực dân Pháp bụng chứa lòng tham
Đoạ đày đất nước chìm trong đêm tối
Nguyễn Ái Quốc tìm đường, mở lối
Người bắt gặp Chủ nghĩa Mác - Lê nin
Tư tưởng Hồ Chí Minh thắp sáng niềm tin
Đánh thắng thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ
Đất nước ta đứng lên từ đạn lửa
Một đất nước khao khát hoà bình
Bốn nghìn năm lịch sử chứng minh
Độc lập, tự do, hoà bình, hạnh phúc

Ngày hôm nay nổi lên dịch Covid
Đất nước mình đang cố gắng vượt qua
Giữ truyền thống yêu nước của ông cha
Tương thân tương ái, chung tay chống giặc
Thực hiện 5K, giữ gìn khoảng cách
Cần chung tay ý thức mọi người
Để dựng xây đất nước đẹp tươi
Vì lý tưởng Xã hội Chủ nghĩa.