14.00
1 người thích
Đăng ngày 01/04/2024 22:10, số lượt xem: 118

Tháng tư ngày cá rộn ràng
Một câu anh nói yêu nàng bé ơi!
Tưởng là lời dối cho vui
Thực tình anh sợ nàng cười chê anh
Lòng anh bằng cả chân thành
Gửi ngày nói dối mong manh mỏi mòn
Những là gan ruột héo hon
Chờ nàng đáp giả anh còn chút vui.