Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2020 18:32, số lượt xem: 1564

Em ơi hãy nhớ điều này
Vệ sinh xong phải xoa tay vào cồn
Ăn xong trước lúc lau mồm
Em ơi hãy nhớ xoa cồn vào tay
Đi làm em cũng nhớ ngay
Thường xuyên phải nhớ xoa tay vào cồn
Ở nhà cũng phải năng ôn
Làm gì xong cũng xoa cồn vào tay
Vệ sinh sạch sẽ chân tay
Hằng ngày ta phải xoa tay vào cồn
Từ thành thị tới nông thôn
Nhắc nhau cái việc xoa cồn vào tay
Diệt trừ Covid hôm nay
Anh em ta nhớ xoa tay vào cồn.