Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/04/2018 21:11, số lượt xem: 903

Đi ngược về xuôi nhớ hội làng
Tiên là thờ tổ hậu cầu an
Trên sân các cụ nghiêm tề lễ
Dưới sới thanh niên hội rộn ràng
Bản sắc quê hương còn giữ mãi
Tinh hoa dân tộc chẳng thay trang
Nghe câu quan họ người ơi nhớ
Đi ngược về xuôi nhớ hội làng.