23.50
Đăng ngày 25/01/2015 07:58, số lượt xem: 1445

Sinh ra
Kiếp nợ văn chương
Muốn thôi
Không được
Con đường
Vạch đi
Buồn
Ngồi
Dòng bút lâm li
Viết bằng khối óc
Nghĩ suy
Tâm hồn
Đa mang
Đã trót đèo bòng
Thì thôi
Thơ thẩn cho lòng
Thảnh thơi.