Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/02/2018 00:22, số lượt xem: 587

Ta thêm một tuổi vô thường
Như ai thêm tuổi bình thường ấy thôi
Miễn là sống giữa cuộc đời
Cũng người trân quý, cũng người đoái thương
Còn ta ta vẫn bình thường
Là ta cũng chẳng phải gương ai nào
Sống sao đẹp nghĩa thanh cao
Chẳng giàu sang cũng tự hào riêng ta
Đời còn thơ vẫn nở hoa
Lúc vui buồn cũng ngâm nga sự đời
Nghĩa tình nặng chữ đầy vơi
Ta không phụ cũng mong người cũng không
Nghĩa là ta đã thành công
Nghĩa là thêm một dòng sông hiền hoà
Ta thêm một tuổi với ta
Thêm tình, thêm bạn đậm đà yêu thương!