15.00
Đăng ngày 21/01/2015 11:43, số lượt xem: 1392

Thương vợ về làm dâu
Lần đầu tiên bỡ ngỡ
Thức trắng đêm nhớ nhà
Dậy sớm còn đi chợ

Thương vợ về làm dâu
Ánh mắt buồn ngấn lệ
Những khi chồng vắng nhà
Chỉ ngó về quê mẹ

Thương vợ về làm dâu
Việc nhà chồng lo đủ
Được khen tiếng đảm đang
Mà lòng càng thuơng vợ!