Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/01/2021 08:30, số lượt xem: 369

Tháng củ mật
Trời rét thật
Phải dạy sớm
Để đi làm
Tìm khăn choàng
Lo ấm cổ
Trời mưa gió
Ngại vô cùng
Đi tất găng
Bị mưa ướt

Đêm rét mướt
Đi làm về
Ánh trăng nhoè
Chạy phía trước

Tháng củ mật
Phải đề phòng
Tháng cuối cùng
Càng cẩn trọng
Cả năm làm
Đừng công cốc

Tháng củ mật
Lo tết nhất
Cày cục vất
Để kiếm tiền
Mong an yên
Ngày năm mới!