25.00
Đăng ngày 11/06/2017 09:10, số lượt xem: 909

Trên vòm cây xanh mát
Tiếng ve hát râm ran
Tiếng ve như điệu nhạc
Báo mùa hạ đã sang

Tiếng ve ngân cành sấu
Tiếng ve náu cành me
Tiếng ve đậu bờ tre
Râm ran cành phượng vĩ…

Suốt mùa hè chẳng nghỉ
Ve hát cả ngày đêm
Ve hát gọi trăng lên
Mời mặt trời dậy sớm.