Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/05/2021 08:18, số lượt xem: 249

Năm K hãy nhớ đừng quên
Khẩu trang, Khử khuẩn đặt lên hàng đầu
Khoảng cách hãy giữ cho nhau
Khai báo y tế mau mau mỗi ngày
Không tụ tập chỗ đông người
Chung tay phòng dịch mọi người nhớ ghi
F một thì phải cách ly
F hai, ba, bốn,… chớ đi ra ngoài
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Văn minh phòng dịch là người Việt Nam.