Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/09/2020 15:44, số lượt xem: 392

Lên ngôi gánh vác việc sơn hà
Vua trẻ có tài được ngợi ca
Chống giặc Nguyên Mông hai lượt thắng
Giữ yên xã tắc vững lần ba
Quy y tam bảo lập thiền phái
Sư tổ Trúc Lâm Đại Đầu Đà
Yên Tử lên non theo gót phật
Hoàng bào thôi mặc, mặc cà sa.